Nr.14 2013: Ideer om det sivile samfunn

Nr.14 2013: Ideer om det sivile samfunn

Det sivile samfunn har fått økt oppmerksomhet i norsk offentlighet de siste årene. Civita har som formål bl.a. å arbeide for at det sivile samfunn får en viktigere rolle i samfunnsutviklingen. Målet om et sterkt sivilsamfunn er noe som deles på tvers av politiske og ideologiske skillelinjer. Likevel er det ulikheter i måten man ser for seg et sterkt sivilsamfunn på.

Sivilsamfunnets ulike organisasjoner, aktiviteter og uttrykk bør i større grad definere sine egne mål. Med desentralisert politikk menes ikke nødvendigvis en overføring av ansvaret til fylkes- eller kommunenivå. Desentralisering av støtteordninger kan også bety at den enkelte skattebetaler får mer makt over bruken av penger, for eksempel gjennom økt bruk av skattefradrag for gaver gitt til sivilsamfunnet – til det vi vanligvis oppfatter som frivillige organisasjoner. Dette notatet vil komme inn på hvordan en slik liberal og desentralisert politikk kan utformes.

 

Last ned og les notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »