Nr.12 2013: Muslimer og tillit – Om muslimers forhold til norske rettslige institusjoner

Nr.12 2013: Muslimer og tillit – Om muslimers forhold til norske rettslige institusjoner

Som i ledd i et pågående forskningsprosjekt, med tittelen ”The End of National Legal Culture? The Case of Norway”, har Norges Forskningsråd finansiert utføringen av en omfattende studie av Norges innbyggeres holdninger til retten – som ledd i en undersøkelse av den norske rettskulturen. Undersøkelsen er utført av TNS Gallup og viser interessante resultater som blir presentert i dette Civita-notatet.

Undersøkelsen kartlegger både muslimers og den generelle befolkningens holdninger til en rekke sentrale rettslige institusjoner og lovenes moralske grunnlag. Den viser at det er visse forskjeller i holdninger og tillit til sentrale samfunnsinstitusjoner mellom den generelle befolkningen og muslimer i Norge.

Last ned og les notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »