Nr. 14 2008: En liberal kulturpolitikk

Har «alt» blitt kultur i Norge? Er trangen til å få plass på statsbudsjettet et sykdomstegn, som utslag av en for ekspansiv statlig kulturambisjon? Har vi behov for et «innsnevret kulturbegrep», der hva som ikke skal være det offentliges ansvar … Fortsett å lese Nr. 14 2008: En liberal kulturpolitikk