Nr. 2 2011: Lærdommer fra finanskrisen

I kjølvannet av finanskrisen nedsatte Finansdepartementet et utvalg for å drøfte finanskrisens årsaker, vurdere virkningen av de krisetiltak som ble iverksatt, samt se på hvilke lærdommer som kan trekkes om finanssystemets virkemåte for å unngå nye kriser i framtiden. Blant … Fortsett å lese Nr. 2 2011: Lærdommer fra finanskrisen