Konservatisme

Konservativ tenkning er i ferd med å få en renessanse i Europa. Hva er egentlig konservatisme? Konservativ tenkning er i ferd med å få en renessanse i Europa. Denne boken gir et svært interessant grunnlag for å forstå dagens konservative politikk i Norge og internasjonalt, og dens bakgrunn. Boken har som mål å vise hva politisk konservatisme er, og presenterer noen av dens viktigste tenkere fra Aristoteles til Adenauer, fra Tocqueville til Thatcher.