Nr.4 2008: Integrering av innvandrere – et liberalt perspektiv

Fra et liberalt perspektiv bør en vurdering av integrering av innvandrere i Norge ta utgangspunkt i grad av sysselsetting og deltagelse i utdanning. Hva bør vi mene med integrering, og hvordan har integreringen fungert i Norge? Last ned notatet her: