Ingen utvikling uten jobbskaping – hvorfor vi trenger mer «næringsfremvikling» i Afrika

Ingen utvikling uten jobbskaping – hvorfor vi trenger mer «næringsfremvikling» i Afrika

 

Hvert år kommer 10 – 12 millioner unge afrikanere ut i arbeidsmarkedet, mens det bare skapes 3,1 millioner nye arbeidsplasser.

Jobbskaping er nøkkelen til utvikling. Det finnes knapt noe som er bedre for samfunnsutviklingen enn lønnsomme bedrifter som skaper gode arbeidsplasser.

Langt flere norske selskaper bør kjenne sin besøkelsestid.

I dette notatet introduseres begrepet næringsfremvikling – en kombinasjon av konseptene næringsfremme og næringsutvikling. Dette begrepet kan være med på å stake ut en ny kurs i norsk utenriks- og utviklingspolitikk der dette skillet viskes ut. Dette vil skape vinn-vinn-situasjoner, både for norske bedrifter og afrikanske økonomier.

Notatet er skrevet av Sigrun Marie Moss og Eivind Fjeldstad.

Last ned notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »