Identitetspolitikk

I denne pamfletten drøfter Bård Larsen identitetspolitikkens utfordringer.