Hvorfor trenger vi en sterk privat sektor?

Tall fra SSB viser at siden 2008 har ca. 89 prosent av alle nye arbeidsplasser kommet i offentlig sektor. Kun 11 prosent i privat sektor. Fortsetter denne utviklingen vil arbeidsmarkedet endres radikalt. Men hvorfor bør vi bry oss om dette, og hva risikerer vi å miste når privat sektor reduseres?