Hva er god næringspolitikk?

I dette notatet sees det nærmere på begrepet «aktiv» og «passiv» næringspolitikk, og utviklingstrekkene de siste tiårene i Norge.