Høringsuttalelse til Storberget-utvalgets rapport «Du er henta! Finansiering av private barnehager»

Konsekvensene av forslagene til Storberget-utvalget oppfatter Storsletten og Juel å være så alvorlige og svakt konsekvensvurdert at de valgte å utarbeide en høringsuttalelse til rapporten. I dette notatet gjengis høringsuttalelsen.