Fritt behandlingsvalg – pasienten i sentrum?

Fritt behandlingsvalg gir pasienter rett til helsehjelp på det offentliges regning. Fritt behandlingsvalg gir større valgfrihet og kan redusere ventetiden. I dette notatet sees det nærmere på hva ordningen innebærer og hva uenigheten går ut på.