Nr. 12 2008: Finanskrisen: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig

Hva er finansnæringen og hvordan skaper den verdier? Er det nok kapitaltilgang for næringslivet, og hva koster egentlig de statlige redningspakkene? Dette notatet begrunner hvorfor en velfungerende finansnæring er viktig, og en nødvendighet for avanserte økonomier, og hvorfor det er … Fortsett å lese Nr. 12 2008: Finanskrisen: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig