10 år etter finanskrisen: Hva har vi lært? Kan det skje igjen?

Dette notatet sammenfatter noen sentrale, generelle lærdommer ti år etter finanskrisen.