Hva er ytringsfrihet?

En grunntanke i det liberale demokratiet er at borgerne er likeverdige, og at alle har retten til å uttrykke sitt syn på hvordan samfunnet er og bør være.