Hva er regulering?

 

 

En regulering er en offentlig norm hvis formål er å forme eller endre adferd, vanligvis for å rette opp feil. En regulering er det motsatte av frislipp, dvs. at det offentlige holder seg helt unna et område, men også noe annet enn et totalforbud. De vanligste måtene å regulere noe på er gjennom lover og forskrifter med tilhørende straffereaksjoner, eller ved økonomiske reguleringer, for eksempel i form av avgifter.

I Norge er for eksempel omsetning og bruk av alkohol både regulert gjennom lov og forskrift (åpningstider, statlig monopol for sterkalkohol, aldersgrense, kjøretøybegrensninger) og gjennom avgifter (avgift for kjøp i Norge og tollavgift for innføring av alkohol over et visst kvantum). Ser man på et større område, vil et enkeltstående totalforbud i realiteten være en regulering. For eksempel er et forbud mot innsidehandel også en regulering av markedet som helhet.

Venstresiden er tradisjonelt større tilhengere av offentlig regulering enn høyresiden. En vanlig liberal kritikk av reguleringer er at de griper inn i den enkeltes valgfrihet. En konservativ kritikk vil ofte være basert på at en regulering har manglende legitimitet og effektivitet, og at det er praktiske utfordringer knyttet til å regulere noe.

 

Artikkelen er skrevet av Paul Joakim Sandøy og er sist oppdatert 10.9.2018.

Videre lesning:

Finanskrisen: Markedssvikt eller styringssvikt?

Må lovboken vokse?

Forbud fungerer ikke

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »