Hva er paternalisme?

Paternalisme betegner inngrep for å sikre at folk handler i samsvar med det andre mener ville være i deres opplyste egeninteresse.