Hva er NAV?

 

 

NAV ble offisielt opprettet fra 1. juli 2006 ved en sammenslåing av AetatTrygdeetaten og den kommunale sosialtjenesten. Kortformen NAV sto opprinnelig for Ny arbeids- og velferdsforvaltning. Akronymet NAV er gått inn i dagligspråket. Etatens fulle navn er i dag Arbeids- og velferdsforvaltningen.

NAV har en todelt hovedoppgave: flere mennesker skal gjennom NAV komme i arbeid og aktivitet, og stønader og tjenester borgerne har krav på, skal forvaltes og utbetales korrekt. Etaten forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom en rekke ulike ordninger som sykepenger, dagpenger, pensjonkontantstøtte, arbeidsavklaringspenger og barnetrygd.

 

Artikkelen er skrevet av Mathilde Fasting og er sist oppdatert 9.4.18.

 

Videre lesning:

Det store barneregnskapet

Den norske syke – full frihet på andres regning –

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »