Hva er moralisme?

istockphoto/kieferpix

 

Moralisme (fra latin moralis, ”som har med sedene (mores) å gjøre”) betegner det syn å gjøre moralen overordnet alle andre krav, at ens moralske verdier er overordnet blant annet religiøse, intellektuelle og estetiske verdier. Innenfor estetikken vil en moralist mene at ethvert kunstverk kan og bør vurderes først og fremst ut fra om det uttrykker moralsk gode idéer og om det har moralsk gode konsekvenser for menneskers adferd og moralske liv. Moralisme kjennetegnes altså av at et moralsk perspektiv blir totaliserende og overser at det bare er ett perspektiv blant andre. Som oftest brukes uttrykket moralisme fordømmende, til å avvise en moralsk påstand som uholdbar eller irrelevant fordi det er en anvendelse av moralske normer utenfor deres gyldighetsområde. Imidlertid er det vanskelig å trekke et klart skille mellom en moralsk og en moralistisk påstand.

 

Artikkelen er skrevet av Lars Svendsen og er sist oppdatert 22.12.17.

 

Videre lesning:

Norsk filosofisk tidsskrifts temanummer om moralisme.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »