Hva er markedssvikt?

Alle avvik fra idealmodellen betyr at det er store eller små markedssvikt.