Hva er mål- og resultatstyring?

 

istockphoto.com

 

Mål- og resultatstyring er et prinsipp for styring i offentlig virksomhet. I Norge har det siden midten av 1980-tallet vært det overordnede styringsprinsippet i staten og i de aller fleste kommuner.

Mål- og resultatstyring betyr at det settes mål for virksomheten, som følges opp og brukes til læring, styring og kontroll i organisasjonen. Målene defineres gjerne som tilstanden en ønsker å oppnå for brukere og samfunnet. Dette skal bidra til at en slipper detaljert styring av ressursbruk, aktiviteter og enkeltoppgaver. Det skal også gi en klar rolle- og ansvarsdeling mellom politisk styring og den utøvende virksomheten.

Overgang til denne typen styring regnes gjerne som en del av en bredere katalog av New Public Management-reformer, som skal gi økt effektivitet og større legitimitet, basert på mindre hierarkisk styring. Også mål- og resultatstyringen er imidlertid kontroversiell, selv om det er uklart hvilke prinsipper kritikerne ønsker til erstatning. Det er få som tar til orde for en retur til mer hierarkiske styringsprinsipper.

 

Teksten er skrevet av Marius Doksheim og er sist oppdatert 21.2.2020.

 

Videre lesning:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring: Hva er mål- og resultatstyring?

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring: Hva skiller mål- og resultatstyring fra New Public Management?

Mål- og resultatstyring i norsk skole – og i Osloskolen

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »