Hva er likeverd?

I kristen-humanistisk tenkning snakkes det ofte om menneskeverdet som en understrekning av at alle mennesker er like. Det vil si uansett egenskaper, medfødte eller tilegnede, så er vi alle like verdige.