Hva er infrastruktur?

 

 

Infrastruktur er et omfattende begrep. Infrastrukturen i et samfunn dreier seg om alt fra fysisk infrastruktur til organisatorisk infrastruktur. Eksempler på fysisk infrastruktur er kraftledninger, jernbane, veier, telenett, flyplasser og havner. Organisatorisk eller administrativ infrastruktur er for eksempel forvaltningsnivåene, rettssystemet, finans- og pengesystemet, organiseringen mellom og innad i helseforetakene, politiet, forsvarets infrastruktur, utdanningssystemet osv. Organisatorisk og fysisk infrastruktur henger i svært mange tilfeller sammen.

Et samfunns infrastruktur anses ofte som et offentlig gode. Infrastrukturen er sentral for blant annet produksjon og transport av varer og tjenester. Infrastrukturens betydning øker gjennom at spesialiseringen, handelen og teknologibruken øker. At grunnleggende infrastruktur anses som et offentlig gode, er med på å legitimere skatteinnkreving, fordi en del infrastruktur ikke kan leveres effektivt fra et fritt marked. Det er også vanlig å snakke om at infrastrukturen i et samfunn har betydning for kulturelle og sosiale forhold i vid betydning.

 

Artikkelen er skrevet av Lars Kolbeinstveit og er sist oppdatert 5.3.21.

 

Videre lesning:

Veien mot målet ‐ mer samferdsel for pengene

Kommunesammenslåing: Færre og sterkere kommuner

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »