Hva er frihet?

Å ha frihet er, på det mest grunnleggende nivået, simpelthen å ha flere handlingsalternativer.