Hva er forskning?

 

Cathrine Ulrikson

 

Forskning er aktiviteter og prosesser som på systematisk vis og ved hjelp av bestemte metoder tar sikte på å frambringe nye data, ny kunnskap eller nye perspektiver. Forskning foregår i hovedsak ved universiteter og høyskoler, samt ved forskningsinstitutter og i bedrifter av forskjellig størrelse og art, men det er ingenting i veien for at noen typer forskning kan gjøres av privatpersoner.

I offisiell terminologi bruker man gjerne begrepet forskning og utviklingsarbeid (FoU), som brytes ned i grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid, alt etter hvor praktisk rettet aktivitetene er.

Omkring 90 prosent av totale utgifter til FoU i Norge kommer fra offentlige finansieringskilder, og totale utgifter til FoU utgjør i overkant av to prosent av BNP. Informasjon om norsk forskning samles og formidles av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), se nifu.no.

 

Artikkelen er skrevet av Torkel Brekke og er sist oppdatert 5.6.19.

 

Videre lesning:

Undervurderer økonomer offentlig sektors bidrag til økonomien?

Nr. 3 2015: Er stillings- og lønnsstruktur til hinder for kvalitetsheving i norsk forskning?

Forskning vs. politikk

Nr.10 2013: Forskningspolitikk: Sektorprinsippets utfordringer og muligheter

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »