Hva er et påbud?

 

istockphoto.com/zenstock

 

Påbud er det motsatte av forbud og dreier seg om formelle og uformelle bestemmelser om hvilke menneskelige aktiviteter man er pliktig til å følge. Formelle påbud dreier seg om hva man ifølge loven er pliktige å overholde, for eksempel påbudet om å bruke bilbelte når man sitter i et kjøretøy, eller påbud om redningsvest dersom man oppholder seg i en båt. Brudd på slike påbud vil kunne medføre straffereaksjoner fra myndighetene, avhengig av lovovertredelsens alvorlighet og karakter. Uformelle påbud er ikke nedfelt i en stats lover, men dreier seg gjerne om hva vi kan kalle sosialt uakseptabel oppførsel. Det finnes eksempelvis aktiviteter man i henhold til loven ikke trenger å gjøre, men som sosialt likevel vil oppfattes som et påbud.

 

Artikkelen er skrevet av Eirik Løkke og er sist oppdatert 16.4.18.

 

Videre lesning:

Nr. 21 2012: Forbud og påbud

Må lovboken vokse?

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »