Hva er en skole?

 

 

Skole (fra gr. skhole «fritid, (vitenskapelig) fritidsbeskjeftigelse»). En skole er et lærested hvor man undervises i ulike fag for å få kunnskap og ferdigheter som tilrettelegger for senere arbeid og utdanning. Konseptet med å samle studenter i grupper for å undervise dem kan spores helt tilbake til antikken, men det var først på 1700-tallet at skolegang for barn begynte å bli utbredt i Europa. Land har ulike innretninger på skolesystemet, og skolebegrepet brukes forskjellig. Felles for de fleste lands systemer er at man med skole som regel sikter til den grunnleggende opplæringen og ikke til den spesialiserte videreutdanningen.

I Norge deles skoleløpet inn i grunnskole (syv år barneskole og tre år ungdomsskole) og videregående opplæring. I Norge er det kun grunnskolen som er obligatorisk, mens alle i tillegg har rett til videregående opplæring. Etter avsluttet videregående opplæring kan man ta fagskole eller høyere utdanning (høyskoler og universitet). I tillegg kommer folkehøgskoler og voksenopplæring, som begge mottar statlig støtte.

I henhold til opplæringsloven er det fire lovlige former for skole i Norge. Den ene er offentlig skole, den andre er privat finansiert skole, den tredje er friskole (som regel privat drevet, men offentlig finansiert) og den fjerde er hjemmeundervisning. En av grunntankene i norsk skolepolitikk er at alle skal ha tilgang til utdanning, og at utdanningen skal være gratis eller tilnærmet gratis, dvs. skattefinansiert.

 

Artikkelen er skrevet av Paul Joakim Sandøy og er sist oppdatert 22.10.2021.

 

Videre lesning:

Partienes syn på skolepolitikk

Kampen om kunnskapsskolen

Kvalitet og utjevning i Osloskolen

Nr.8 2008: Argumenter for en liberal friskolelov

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »