Hva er en proposisjon?

 

Proposisjon (fra latin proponere, «stille frem, fremsette») betyr forslag. En proposisjon er et forslag fra regjeringen til Stortinget. En proposisjon kan både være et forslag om en lovendring eller et forslag om at det må treffes et vedtak i andre saker, eksempelvis budsjettsaker. Lovforslag behandles av Stortinget og vi sier at dersom det oppnår tilslutning fra et flertall i Stortinget, blir det fattet et lovvedtak. Tilsvarende vil andre saker vedtas ved et stortingsvedtak. Proposisjoner blir forkastet dersom de ikke får tilslutning fra et flertall i Stortinget.

 

Artikkelen er skrevet av Mathilde Fasting og er sist oppdatert 11.4.18.

 

 

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »