Hva er en pandemi?

 

istockphoto.com

Pandemi er en betegnelse på en epidemi som brer seg over et svært stort område og rammer et stort antall mennesker.

Verdens helseorganisasjon definerer en pandemi som en ny sykdom som sprer seg over hele verden.  Fra tid til annen dukker det opp virus som er svært skremmende fordi de har en så høy dødelighetsrate. Eksempler på dette kan være Ebola- og Marburg-viruset. Det er liten grunn til å tro at denne type virus kan utvikle seg til en pandemi – de dreper sine ofre så raskt at de rett og slett ikke rekker å smitte så mange. Da har mindre aggressive virus med en lengre inkubasjonstid større potensial for å utvikle seg til pandemier.

Pandemier er relativt sjeldne, men i gjennomsnitt har det vært 2-3 influensapandemier hvert århundre. Den verste i forrige århundre var spanskesyken, som hadde en dødelighet på rundt 2-3 prosent, og tok anslagsvis 40-50 millioner menneskeliv.

Man kan betrakte epidemier som uløselig knyttet til sivilisasjonens fremvekst, der jordbruk, bydannelse, reiser og handel har gjort oss mer sårbare for mikrobenes spredning. Det er ingen grunn til å tro at vi noensinne kommer til å bli fri for deres herjinger, til tross for at vi utvikler stadig bedre teknologi for å bekjempe dem.

 

Artikkelen er skrevet av Lars Fr. H. Svendsen og er sist oppdatert 24.3.20.

Videre lesning:

Hva skjer etter koronakrisen?

Dette er mye farligere enn finanskrisen

Når flatere smittekurve lager bratt ledighetskurve

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »