Hva er en NOU?

 

 

NOU er en forkortelse for Norges offentlige utredninger. Når regjeringen eller et departement setter ned et utvalg for å få utredet et spørsmål, eller et bestemt politikkområde, foreligger utvalgets sluttrapport gjerne som en NOU.

NOU’er inneholder ofte konkrete forslag til endring av politikken. Hvis regjeringen ønsker å følge opp noen av forslagene, skjer det i form av en stortingsmelding eller en stortingsproposisjon, eller begge deler. Det såkalte Brochmann-utvalgets rapport, Velferd og migrasjon – den norske modellens framtid (NOU 2011: 7)  og NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen, (Gjørv-kommisjonen) er eksempler på særlig kjente og betydningsfulle NOU’er de siste årene. En NOU er en relevant rettskilde som en del av forarbeidene til lover.

 

Artikkelen er skrevet av Torstein Ulserød og er sist oppdatert 16.1.19.

 

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »