Hva er en konsekvensutredning?

 

 

Konsekvensutredning er en forhåndsutredning av hvilke konsekvenser man antar at en plan eller et tiltak vil ha for ulike forhold i samfunnet,  for eksempel for økonomien eller miljøet eller andre interesser. Hensikten med konsekvensutredninger er at virkninger en plan eller et tiltak har på omgivelsene, skal bli kartlagt. I tillegg er det med på å sikre åpenhet og at berørte parter kan bli hørt.

En konsekvensutredning skal ikke bare avdekke hvilke effekter en plan og et tiltak vil ha, men kan også være med på å utforme vilkårene for selve planen og tiltaket. For eksempel kan en planlagt bygging av en fabrikk endres helt eller delvis på bakgrunn av en konsekvensutredning for å redusere den nye fabrikkens negative konsekvenser for omgivelsene og eventuelt utnytte komparative fortrinn bedre.

Man er forpliktet til å foreta en konsekvensutredning i henhold til blant annet plan- og bygningsloven, og det gjelder for ulike større utbyggingstiltak både i offentlig og i privat regi. Plikten til å foreta konsekvensutredninger er en del av EØS-avtalen.

 

Artikkelen er skrevet av Lars Kolbeinstveit og er sist oppdatert 17.6.19.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »