Hva er en hestehandel?

 

istockphoto.com

 

Hestehandler, på engelsk logrolling, er et kjent fenomen i politikken. Direkte oversatt blir det engelske begrepet ”tømmerstokkrulling” (og det passer kanskje bra at ingen ringere enn Davy Crockett angivelig var den første til å bruke denne termen i forbindelse med politikk). Ordet kommer fra uttrykket ”You roll my log and I’ll roll yours”, ”du ruller mitt tømmer og jeg ruller ditt”, og betyr at en politiker stemmer for en annens sak, i bytte mot at den andre politikeren stemmer for hans sak.

I prinsippet burde byttet av stemmer kunne bedre resultatet – slik bytte av varer i markedet gjør. Men oftest ser vi at hestehandler fører til at noen slår seg sammen, tar fordelene selv, og skyver mesteparten av kostnaden over på ”uskyldige” tredjeparter.

Anta at Stortinget besto av en politiker fra Vestlandet, en fra Nord-Norge og en fra Østlandet. To saker skal avgjøres i dag: Vestlandspolitikeren har foreslått en bro fra fastlandet til en av de mange øyene utenfor kysten. Politikeren fra Nord-Norge ønsker tunnel gjennom et rasutsatt fjell. Representanten fra Østlandet har ingen ønsker i dag, men håper å slippe unna regningen for nye broer og tunneler. Likeså foretrekker nordlendingen ikke å betale for vestlandsbroen, mens vestlendingen ikke ønsker å betale for tunnelen. Når Stortinget stemmer over saken, stemmer to mot og bare én for hvert av prosjektene, og østlendingen slipper billig unna, da ingen av prosjektene igangsettes.

Dagen etter har imidlertid vestlendingen og nordlendingen slått seg sammen. Begge innser at de ønsker seg henholdsvis bro og tunnel så mye at de er villige til å hjelpe den andre, hvis den andre gjengjelder tjenesten. Derfor stemmer begge for begge prosjektene, begge får flertall, og begge blir igangsatt. Vestlendingen og nordlendingen betaler litt, men ikke mye mer enn de egentlig ønsket – men likevel veier gleden over nye prosjekter opp for regningen. For østlendingen, derimot, er skatteøkningen vond å svelge.

Hvis dette mønsteret så fortsetter – dagen etter slår østlendingen og vestlendingen seg sammen for å finansiere nye broer og tunneler – får man etter hvert så mange nye broer og tunneler at alle er misfornøyd med det høye skattetrykket. Paradokset er at ingen av prosjektene har et flertall bak seg, i utgangspunktet ville alle foretrukket lave skatter heller enn mange broer og tunneler.

 

Teksten er skrevet av Marius Doksheim og er sist oppdatert 16.2.2021.

Se også:

SVIKT! En introduksjon til public choice

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »