Hva er en gransking?

 

istockphoto.com/whyframestudio

 

Gransking er en undersøkelse av en person eller en offentlig eller privat virksomhet. Granskingen skal besvare et mandat, og dette mandatet kan variere. Men hovedformålet er gjerne å klarlegge et faktum, altså avklare et hendelsesforløp eller en bestemt situasjon, evaluere det som har skjedd og eventuelt anbefale tiltak for å hindre uønskede hendelser i fremtiden. Resultatet av en gransking vil være beslutningsgrunnlag for eventuelle endringer i driften av virksomheten.

Forhold som kan utløse et krav om gransking, er eksempelvis større ulykker eller nestenulykker, mistanke eller varsler om HMS-avvik,  økonomiske misligheter, eller uforsvarlig drift i en offentlig eller privat virksomhet. Vi kan skille mellom tre hovedtyper av gransking: rettslig gransking i medhold av aksjeloven eller stiftelseslovens regler, privat gransking etter mandat fra eierne eller administrasjonen i en virksomhet og offentlig gransking.

Ved rettslig gransking er det retten som oppnevner gransker, etter initiativ fra minst 10 pst.  av aksjonærene i selskapet. Ved privat gransking er oppdragsgiver styret i virksomheten. I en offentlig gransking er det vedkommende departement som er oppdragsgiver, og som er mottaker av granskingsrapporten. Oppdragene utføres gjerne av en særskilt oppnevnt gruppe, og mange advokat- og revisjonsselskaper tilbyr gransking som en av sine tjenester.

 

Artikkelen er skrevet av Torstein Ulserød og er sist oppdatert 30.10.18.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »