Hva er bioteknologi?

Nyere teknologiutvikling, ikke minst mikrobiologi og genteknologi, har skapt muligheter som reiser en rekke problemer av etisk art.