Værnesseminaret 2014

Civita inviterer til Værnesseminaret
helgen 1.-2. november 2014

Seminaret er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv og akademia i alderen 20-40 år.

Værnesseminaret er en arena for læring, idédebatt og dialog på tvers av interesser og politiske meninger.

Om programmet:

Ulikhet
V/Kristin Clemet, leder i Civita

Har vi råd til fremtiden?
V/Mathilde Fasting, siviløkonom og idéhistoriker i Civita

Kommunereform
V/Ove Vanebo, jurist, politiker (FrP) og forfatter av Civita-rapporten
“Kommunesammenslåing: Færre og sterkere kommuner”

Hvordan kan samfunnet få til et grønt skifte? 
V/Terje Osmundsen, viseadm.dir Scatec Solar

Midtøstenkonflikten sett fra Israel
v/ Raphael Schutz, Israels ambassadør i Norge (TBC)

Hold av denne helgen til et annerledes seminar med topp foredragsholdere, interessante gruppediskusjoner og utfordrende innfallsvinkler.

Seminaret arrangeres i år på Quality Airport Hotel Værnes.

Deltakeravgiften er kr. 990,- og inkluderer seminarlitteratur, overnatting og bevertning, deriblant en middag på lørdagskvelden.

I søknaden skriver du noen ord om deg selv og hvorfor du har lyst til å delta på seminaret. Kortfattet søknad og CV sendes på e-post til therese@civita.no.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »