Værnesseminaret 2013

Civita inviterer til Værnesseminaret  helgen 9.-10. november 2013

Etter flere års suksess med både Oscarsborg- og Fleslandseminaret inviterer med dette til vårt tredje Værnesseminar i Trondheimsregionen.

Seminaret er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv og akademia og er en arena for læring, idédebatt og dialog på tvers av interesser og politiske meninger.

Program:

Ledelse og styring av offentlig sektor
V/Kristin Clemet, leder i Civita

22. julikommisjonens rapport
V/Laila Bokhari, medlem av 22. julikommisjonen og forsker

Liberalisme på norsk
V/Sveinung Rotevatn, leder av Unge Venstre

Hvordan fremme entreprenørskap? 
V/Lars Peder Nordbakken, fagrådsleder i Civita

Hva skjedde med den arabiske våren? 
V/Lars Akerhaug, forfatter og journalist i Minerva

Hold av denne helgen til et annerledes seminar med topp foredragsholdere, interessante gruppediskusjoner og utfordrende innfallsvinkler.

Seminaret arrangeres i år på Radisson Blue Hotel, Trondheim Airport. Deltakeravgiften er kr. 990,- og inkluderer seminarlitteratur, overnatting og bevertning, deriblant en middag på lørdagskvelden.

SØKNADSFRIST: fredag 11. oktober

I søknaden skriver du noen ord om deg selv og hvorfor du har lyst til å delta på seminaret. Kortfattet søknad og CV sendes på e-post til therese@civita.no.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »