Ungdomspartiene debatterer fremtidens velferdsstat

Kåkånomics og Civita inviterte til debattmøte i Stavanger fredag 25. oktober

Hvilken økonomisk politikk kan best sikre Norges velstand? Hva skal vi leve av i fremtiden? Har vi råd til fremtidens velferdsstat? Er det grunn til å bekymre seg over økonomisk ulikhet? Og bør vi slippe markedskreftene fri, eller trenger vi mer regulering og statlig styring? Vi snakker om perspektivmeldingen, om næringspolitikken og hvordan sikre økonomisk vekst med grønt skifte, om hva som kan og bør gjøres med økonomisk ulikhet, og om fremtidens handel versus jordbruksvern, proteksjonisme og internasjonale handelsavtaler. Formatet er 2 x 40 minutter med 4 deltagere i hver del.

KÅKÅnomics og Civita inviterte ungdomspartitoppene i AUF, Unge Høyre, Fpu, Senterungdommen, SU, Unge Venstre, Grønn Ungdom og KrfU til å debattere landets økonomiske fremtid.

  • Astrid Willa Eide Hoem, nestleder i AUF
  • Ola Svenneby, nestleder i Unge Høyre
  • Edel-Marie Haukland, innstilt til ny leder i Krfu (forbehold om at hun blir leder)
  • Elisabeth Udjus, sentralstyremedlem i Grønn Ungdom
  • Thomas Børresen, sentralstyremedlem i FpU
  • Eirik Sakariassen, sentralstyremedlem i SV
  • Bjarte Horpestad, tidligere sentralestyremedlem i Unge Venstre
  • Jesper Nohr, sentralestyremedlem i Senterungdommen

Programleder var Eirik Løkke, forfatter, podcastvert og rådgiver i Civita.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »