Trygghetsmullaer i Venstres søsterparti

Kristin Clemet blogger:

«Legaliseringsdebatten i Dagens Næringsliv, som Unge Venstres leder Sveinung Rotevatn fortjenstefullt var med å starte, og som Civitas Morten Kinander skriver veldig godt om i DN i dag, har sin utløper også i mitt liberale ferieland, Danmark.

Her dreier det seg for tiden om et forslag fra Radikale Venstre, Venstres søsterparti, som vil gjøre det straffbart for personer under 15 år å sykle uten hjelm.

Det har fått Peter Kurrild-Klitgaard, en professor med tilknytning til den borgerlig-liberale tankesmien Cepos, til å reagere. I dag skriver han et debattinnlegg i Berlingske Tidende om «trygheds-mullaherne» i Radikale Venstre, og det er ikke småtteri han serverer.»

 

Les hele innlegget her.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »