The Case Against Education

Civita breakfast, in cooperation with the University of Oslo, Monday August 20th, 8.00-9.00 am.

Most politicians emphasize the virtues of higher education. However, does higher education actually impart critical knowledge and skills, or are we spending hundreds of billions of dollars annually to offer nothing more than an expensive signaling device? Is the education system mostly a waste of time and money or is accessible higher education critical to secure opportunities for all?

Panelists were:
Bryan Caplan, professor of economics at George Mason University, research fellow at the Mercatus Center and adjunct scholar at the Cato Institute
Edwin Leuven,  professor of economics at University of Oslo.

Watch video from the breakfast meeting here:

 

You might also like to read:

For mye utdanning

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »