Temauke i Stavanger 23. – 25. november

temauke

 

Civita inviterer til debattmøte
onsdag 23. november kl. 19.00

Den nordiske modellen – utfordringer og muligheter

Se video fra møtet her:

I 2013 omtalte The Economist den nordiske modellen som «The next supermodel», og roste de nordiske landenes evne til å gjennomføre liberale reformer. Målinger av økonomisk frihet viser at Norden scorer blant de øverste i verden. Hvor viktig er økonomisk frihet for Nordens suksess? Har Norden utviklet en bedre form for kapitalisme enn USA? Og hva er utfordringene fremover for de nordiske landene?

panelet_231116_web3

INNLEDERE: Kristin Clemet, leder Civita, Christian Bjørnskov, professor inst. for økonomi, Universitetet i Aarhus, og Karin Svanborg-Sjøvall, leder Timbro.

Tid: 23. november 2016 19:00
Sted: KåKå, Sting, Valberget 3, Stavanger
Pris: 100/50

Møtet arrangeres i samarbeid med KåKå.

Meld deg på via Facebook her!

Civita inviterer til debattmøte
torsdag 24. november kl. 19.00

Hvordan integrere flyktninger i arbeidslivet?  

Se video fra møtet her:

Arbeidsdeltagelse er en viktig forutsetning for god integrering. Hvordan kan vi legge til rette for at flere flyktninger raskt kan komme i arbeid? Et forslag er å i en periode betale flyktninger mindre i lønn for å gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet. Er det en god løsning, eller vil det legge til rette for sosial dumping? Finnes det andre løsninger for å inkludere flere flyktninger i arbeidslivet?

panelet_241116_web3

INNLEDERE: Haakon Riekeles, forfatter av et Civita-notat om «Flyktninger og arbeid», Andreas C. Halse, daglig leder i Svenssonstiftelsen og Alice Teodorescu, politisk redaktør i Gøteborgsposten.

Tid: 24. november 2016 19:00
Sted: KåKå, Sting, Valberget 3, Stavanger
Pris: 100/50

Møtet arrangeres i samarbeid med KåKå.

Meld deg på via Facebook her!

Civita inviterer til debattmøte
fredag 25. november kl. 19.00

Nordisk offentlighet?  

Se video fra møtet her:

Hvilke likheter og forskjeller ser vi i debattkulturen i Sverige, Norge og Danmark? Med spesielt blikk for innvandringsspørsmål og ytringskultur spør vi om de skandinaviske land er i ferd med å gli fra hverandre, eller om vi tvert i mot er i ferd med å etablere en ny og bedre nordisk offentlighet?

panelet_251116_web3

INNLEDERE: Terje Tvedt, professor, forfatter og filmskaper, siste bok er «Norske tenkemåter», Dennis Nørmark, antropolog, kommentator og forfatter,  Hilde Sandvik, sjefredaktør og grunnlegger av Broenxyz, og PJ Anders Linder, sjefredaktør Axess Magasin, tidl. sjefredaktør og lederskribent for Svenska Dagbladet.

Tid: 25. november 2016 19:00
Sted: KåKå, Sting Nere
Pris: 100/50

Møtet arrangeres i samarbeid med KåKå.

Meld deg på via Facebook her!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »