Studentersamfundet: Tilbake til 70-tallet

Eirik Løkke skriver hos Minerva: «En viktig lærdom fra Studentersamfunnets mangfoldige historie er nødvendigheten av å skille rollen som debattarena fra rollen som politisk aktør, i betydning meningsmaskin som uttrykker politiske standpunkt. Politiseringen av Samfunnet på 70-tallet representerte i så måte den absolutte pervertering, hvor fri debatt ble erstattet av politisk propaganda. Nettopp av den grunn ble jeg overrasket over at ønsket om å politisere Den Norske Studentersamfund i Oslo på nytt har blitt satt på agendaen. Søndag avholdt Samfundet generalforsamling, og et flertall ønsket en resolusjon til støtte for romfolket. Bare en liten andel stemte mot, og mange var avholdne.»

Les innlegget her.

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »