Civita-akademiet våren 2015

Er frihet egentlig viktigere enn likhet? Hva bør kunne kjøpes og selges i et marked? Og hva ville John Stuart Mill ment om Datalagringsdirektivet?

Våren 2015 arrangeres Civita-akademiet i politisk filosofi for 11. gang.

Kurset går over fire samlinger:

  1. samling: 24. – 25. januar
  2. samling i København: 27. februar til 2. mars
  3. samling 21. – 22. mars
  4. samling 18. – 19. april

Akademiet er lagt opp for å kunne følges av personer i fullt arbeid eller som studerer på fulltid. Studentene må sette seg inn i pensumlitteraturen og levere egenproduserte arbeider, samt delta aktivt på samlingene, hvor vi trekker inn forskere og politikere til å forelese over sentrale temaer i politisk filosofi.

Akademiet har en egenandel på kr 1000,-, som dekker lunsj på alle samlingene, store deler av pensum og tur og opphold i København.

Er du 20-35 år og interessert i politikk og politisk filosofi, send oss en søknad med CV og minst én skriftlig referanse (anbefalingsbrev) fra lærer eller arbeidsgiver til Lars Gauden-Kolbeinstveit på e-post: lgk@civita.no

Akademiet er fulltegnet!

For mer info om Civita-akademiet, ta kontakt med rektor
Torkel Brekketorkel.brekke@ikos.uio.no / tlf. 98 82 98 09

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »