Prostitusjon: Kriminaliseringslinjen har feilet

«Når nasjonale og internasjonale erfaringer gir et så entydig bilde av kriminaliseringslinjens negative konsekvenser, er det på tide at kriminaliseringstilhengerne revurderer om deres moralsk begrunnede forbud er verdt disse konsekvensene. Det er i grunn ganske selvmotsigende å bruke moral som hovedargument for å påføre mennesker unødig lidelse,» skriver Kristian Tonning Riise hos Aftenposten.