Politisk debatt mellom Henrik Asheim og Kari Elisabeth Kaski: Hvem har den beste politikken for fremtiden?

Civitakveld torsdag 6. mai kl.20.00

Denne våren utarbeides de politiske programmene, hvor partier vedtar sin politikk for neste stortingsperiode. Hvordan skal Norge skape ny optimisme etter koronapandemien? Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser? Hvordan kan velferdsstaten best sikres? Og hva mener Høyre og SV om behovet for å bekjempe sosiale forskjeller?

I panelet var Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister (H) og Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson for SV.

Møtet foregikk uten publikum og ble sendt på vår nettside og på Facebook.

 

Video fra møtet kan du se her:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »