Oscarsborgseminaret 2016


Civita inviterer med dette til årets Oscarsborgseminar 22.-23. september

Seminaret er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv
og akademia i alderen 20-40 år.

 Oscarsborgseminaret er en arena for læring, idédebatt og dialog
på tvers av interesser og politiske meninger.

Hold av dagene til et annerledes seminar med topp foredragsholdere,
gruppediskusjoner og utfordrende innfallsvinkler!

ÅRETS PROGRAM OG FOREDRAGSHOLDERE:

Utfordringer for kvalitetsjournalistikk
v/ Hanne Skartveit, politisk redaktør VG

Hvordan kan NAV lykkes med å få flere i arbeid?
v/ Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør (NAV)

 Staten som kapitalist
v/ Harald Norvik, forfatter og tidligere næringslivsleder

Hvordan lykkes med integreringen i Norge?
v/ Mahmoud Faramand, talsperson i LIM (Likestilling, integrering, mangfold)

Hva skjer med Europa? 
v/ Jan Erik Grindheim, statsviter i Civita og leder for Europabevegelsen i Norge

Oscarsborgseminaret går over to dager og har kun 36 plasser. Deltakeravgiften på kr. 1490,-
inkluderer seminarlitteratur, transport, overnatting og bevertning.

 Søknadsfrist: mandag 22. august

Kort søknad med noen linjer om hvem du er og hvorfor du vil delta + CV sendes til therese@civita.no

For mer informasjon om seminaret, ta kontakt med
Therese Thomassen på tlf: 40 00 22 77 eller therese@civita.no

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »