Oscarsborgseminaret 2015

Civita inviterer med dette til årets Oscarsborgseminar 24.-25. september

Seminaret er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv
og akademia i alderen 20-40 år.

 Oscarsborgseminaret er en arena for læring, idédebatt og dialog på tvers av interesser og politiske meninger.

Hold av dagene til et annerledes seminar med topp foredragsholdere, gruppediskusjoner og utfordrende innfallsvinkler!

ÅRETS PROGRAM OG FOREDRAGSHOLDERE:

Kommunevalget og veien videre på borgerlig side
v/ Kristin Clemet, leder i Civita

Den økonomiske situasjonen i Norge og Europa
v/ Steinar Juel, sjeføkonom i Nordea

Modernisering av offentlig sektor
v/ Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister

Norsk næringsliv – eierskap i bevegelse
v/ Bente A. Landsnes, børsdirektør 

Innovasjon og nytenking i norsk bistand
v/ Nikolai Hegertun, prosjektleder i Civita

 

 Oscarsborgseminaret går over to dager og har kun 36 plasser. Deltakeravgiften på kr. 1390,- inkluderer seminarlitteratur, transport, overnatting og bevertning.

 Søknadsfrist: mandag 24. august

Kort søknad med noen linjer om hvem du er og hvorfor du vil delta + CV sendes til therese@civita.no

For mer informasjon om seminaret, ta kontakt med
Therese Thomassen på tlf: 40 00 22 77 eller therese@civita.no01

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »