Oscarsborgseminaret 2004

Vil du være med å etablere en ny arena for dialog om fremtidig verdiskaping og samfunnsbygging?

18-19 november arrangerer tankesmien Civita og Næringslivets Hovedorganisasjon seminar for ledende unge politikere og samfunnsengasjerte fremtidige næringslivs- og organisasjonsledere.

Her vil foredrag, gruppediskusjoner og fremtidsverksted gi 30 unge deltakere mulighet til å behandle viktige problemstillinger fra nye innfallsvinkler og skape potensial for utfordrende løsninger.

 

Seminaret er en møteplass på tvers av interesser og politiske meninger og finner sted på Oscarsborg festning utenfor Drøbak.

 

Nærmere informasjon om programmet finner du her.

 

Vi tenker at du er mellom 20 og 35 år, samfunnsengasjert og påvirkningsdyktig – enten det er gjennom politikken eller næringslivet.

 

Vil du søke om å være med blant årets 30 deltakere sender du din påmelding til Dag Ekelberg, dag@civita.no og forteller litt om deg selv.

 

Påmeldingsfrist 1. november

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »