NY BOK: Storebror dreper! Om totalitarisme

Høsten 2007 gjennomførte Civita en undersøkelse om unge menneskers kunnskap om og holdninger til kommunismen og nazismen. Undersøkelsen avdekket store forskjeller i hva ungdom vet om disse ideologiene og følgene av dem. Nazismens forbrytelser viste seg å være langt mer kjent enn forbrytelsene begått i kommunistiske regimer. Nesten alle kjente til Auschwitz, mens et stort flertall ikke kjente til Gulag-leirene i Sovjetunionen, kollektiviseringen under Lenin eller følgene av ”Det store spranget” i Kina under Mao. Dette ga oss ideen til denne lille boken.

For Civita er det et mål å bidra til opplysning om betydningen av den liberale rettsstaten, demokrati og menneskerettigheter. Ideer har konsekvenser og totalitære ideer er like ille – enten målet er det kommunistiske klasseløse paradis eller nazistenes raserene tusenårsrike.

"Nå har Civita fulgt opp og offentliggjort en fremstilling av historikeren Bård Larsen, Storebror Dreper! Om Totalitarisme. Det er blitt en gjennomgåelse av deler av den store litteraturen om totalitære regimer og bevegelser, et tilgjengelig og uteknisk språk velegnet for ungdom"

Fra professor Bernt Hagtvets omtale av boken i Aftenposten 3. september 2008.

Bestill boken her!

Les mer om andre publikasjoner fra Civita her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »