Nasjonalisme etter 22/7

I norsk offentlighet hersker det en idé om nasjonalisme som noe negativt og irrasjonelt. Hvordan kan vi gi nasjonalismebegrepet et moderne innhold? Og hvordan har 22/7 og avdekking av fremvoksende høyreekstreme miljøer endret vårt syn på nasjonalisme? Er et positivt nasjonalismebegrep mulig etter 22/7? Se film fra Minerva og Civitas frokostmøte med professor i sosiologi, Sigurd Skirbekk, leder i Unge Venstre, Sveinung Rotevatn og debattant og blogger Bjørn Stærk.