Nasjonalisme etter 22/7

I norsk offentlighet hersker det en idé om nasjonalisme som noe negativt og irrasjonelt. ”Nasjonalisme” brukes til å stemple motstandere, snarere enn som et analytisk begrep. Samtidig er nasjonen fortsatt en av vår viktigste identitetsbaserte og appellerende fellesskap.

Hvordan kan vi gi nasjonalismebegrepet et moderne innhold? Og hvordan har 22/7 og avdekking av fremvoksende høyreekstreme miljøer endret vårt syn på nasjonalisme? Er et positivt nasjonalismebegrep mulig etter 22/7?

Se film fra Minerva og Civitas frokostmøte med professor i sosiologi, Sigurd Skirbekk, leder i Unge Venstre, Sveinung Rotevatn og debattant og blogger Bjørn Stærk.

 

Se innleggene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »